Polcasting Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

tel. (+48 22) 448 00 60-64 fax (+48 22) 448 00 70

E-mail:
polcasting@polcasting.pl

Endogeneratory

  • Wydajność od 13 do 120Nm3.
    Z grzaniem elektrycznym lub gazowym oraz chłodzeniem wodnym/powietrznym.
    Automatyczna regulacja temperatury punktu rosy.
    Opcjonalnie – z systemem sterowania wydajnością.

    endogeneratory