Polcasting Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

tel. (+48 22) 448 00 60-64 fax (+48 22) 448 00 70

E-mail:
polcasting@polcasting.pl

Manipulatory

 • Specjalistyczne manipulatory do zastosowań w hartowniach, w tym:
  -zdefiniowanego formowania i rozładunku oprzyrządowania hartowniczego i systemów transportu międzyoperacyjnego w wydzielonych gniazdach
  - zdefiniowanego za- i rozładunku pieców przelotowych i agregatów
  - obsługi pras hartowniczych
  - obsługi myjek tunelowych do dokładnego mycia pojedynczych detali
  - układania i rozkładania stosów standardowych detali
  #
  #