Polcasting Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

tel. (+48 22) 448 00 60-64 fax (+48 22) 448 00 70

E-mail:
polcasting@polcasting.pl

Palniki gazowe

 • Palniki rekuperacyjne firmy WS - Niemcy

  Palnik rekuperacyjny Wysokosprawne palniki z rekuperatorem wewnętrznym do grzania bezpośredniego oraz w rurach promieniujących.
  Powietrze do spalania bezpośrednio podgrzane w palniku w przeciwprądzie ekwiwalentnego strumienia spalin osiąga temperaturę zbliżoną do temperatury przestrzeni pieca, a ochłodzone spaliny o temperaturze ok. 200C mogą być kierowane bezpośrednio do systemu odciągowego bez domieszania powietrza. Oferowane w wykonaniu metalowym, pośrednim oraz całkowicie ceramicznym (palnik/rura promieniująca odporne na szoki temperaturowe, nieodporne na silne wibracje i uszkodzenia mechaniczne).

  Palniki rekuperacyjne firmy WS wykonane są jako:
  • szybkowypływowe (co najmniej 1m przestrzeni na rozwinięcie płomienia) – dostarczające impuls mieszania atmosfery wspomagający homogenizację temperatury w przestrzeni pieca lub na całej długości rury promieniującej
  • niskoemisyjne – spełniające wszystkie normy ochrony powietrza
  • pracujące w systemie włącz/wyłącz - zawsze w optymalnych warunkach spalania. Parametry pracy każdego palnika są ustawiane fabrycznie przed wysyłką do Użytkownika.
  • w pełni automatyczne z niezawodnym systemem sterowania impulsowego.
  • bezobsługowe, przy zalecanym corocznym przeglądzie. Wieloletnie okresy bezawaryjnego użytkowania przy minimalnych nakładach na serwisowanie.

  Palniki rekuperacyjne przeznaczone są do zabudowy poziomej lub pionowej. Ceramiczne rury promieniujące pracujące w pozycji poziomej nie wymagają:
  • podparcia na przeciwległym końcu (mogą być stosowane w piecach o dużej szerokości)
  • periodycznego obracania (nie ulegają uginaniu)
  • czyszczenia z zendry

  Palniki rekuperacyjne mogą pracować w piecach z atmosferami ochronnymi (w rurach promieniujących). W systemach otwartych wymagają relatywnie czystej atmosfery (ograniczonego zapylenia w piecu np. z tytułu dużej ilości zendry).

  Zalecane do stosowana w zakresie temperatur 750 – 1250 oC.
  Przy procesach powyżej 850oC zalecana jest opcja spalania bezpłomieniowego FLOX, dla dalszego ograniczenia emisji NOx (od 25 ppm) i wyrównania rozkładu temperatury w przestrzeni urządzenia.

  Palniki rekuperacyjne są szczególnie zalecane:
  • do poprawienia sprawności energetycznej systemów grzania i tym samym obniżenia zużycia gazu (oszczędności powyżej 30% w stosunku do systemów na zimne powietrze)
  • do obniżenia szkodliwych emisji do atmosfery
  • do zmniejszenia nakładów na serwisowanie gazowych systemów grzania, poprawienia ich niezawodności oraz zwiększenia stopnia automatyzacji
  • do poprawienia rozkładu temperatur w piecu w porównaniu do systemów opartych na palnikach wolnowypływowych.

  Specyfikacja:

  Więcej

  > > >
  Rodzaj palnika Opis Specyfikacja Wymiary
  REKUMAT® C 80 Pobierz Pobierz Pobierz
  REKUMAT® C 100 Pobierz Pobierz Pobierz
  REKUMAT® C 150 Pobierz Pobierz Pobierz
  REKUMAT® CX 200 Pobierz Pobierz Pobierz
  REKUMAT® M 150 Pobierz Pobierz Pobierz
  REKUMAT® M 200 Pobierz Pobierz Pobierz
  REKUMAT® M 250 Pobierz Pobierz Pobierz
  REKUMAT® M 300 Pobierz Pobierz Pobierz
  REKUMAT® S 100 Pobierz BRAK BRAK
  REKUMAT® S 150 Pobierz BRAK BRAK
  REKUMAT® S 200 Pobierz BRAK BRAK

  Animacja

 • Palniki regeneracyjne firmy WS - Niemcy

  W palniku REGEMAT® wokół centralnej lancy gazowej umieszczono 2 grupy po 3 regeneratory pracujące naprzemiennie w strefie ściany pieca. Sprawność energetyczna – 95-98%. Spaliny o temperaturze ca 200oC są odsysane przez wentylator. Opcja powyżej 850oC – system spalania bezpłomieniowego FLOX obniżający emisję NOx 10-cio krotnie. Palniki pracują całkowicie bezobsługowo, w systemie automatycznym. Zalecane do pieców wysokotemperaturowych ( w otwartych systemach grzania do 1250oC).

  Palnik regeneracyjny REGEMAT firmy WS

  Więcej

  >
  Rodzaj palnika Opis Specyfikacja Wymiary
  REGEMAT® 250 Pobierz Pobierz Pobierz
  REGEMAT® 350 Pobierz BRAK Pobierz
  REGEMAT® 450 Pobierz BRAK BRAK
 • Rury promieniujące

  Wydajność pośredniego systemu grzania zależy nie tylko od palnika, ale w znacznej mierze od rury promieniującej. W ofercie posiadamy rury promieniujące w różnych rozmiarach i kształtach. Rury metalowe są odlewane odśrodkowo i spawane. Rury ceramiczne wytwarzane są metoda odlewania lub tłoczenia. Są one jednostronnie zamknięte i zaopatrzone w systemach z palnikami rekuperacyjnymi w rurę wewnętrzną, tak że spaliny mogą płynąć z powrotem w kierunku palnika oddając w przeciwprądzie energię strumieniowi powietrza do spalania. Ceramiczne rury promieniujące są bezobsługowe (nie wymagają okresowego czyszczenia z zendry a zabudowane poziomo – także obracania. Zabudowa pozioma nie wymaga podparcia końca – brak ograniczenia szerokości pieca. Dostępne kształty – I , U, W, podwójne W.

  Rury promienujące

  Więcej

  Rodzaj rury Opis Specyfikacja Wymiary
  C80, C100, C150, C200 Pobierz Pobierz Pobierz

Po więcej informacji zapraszamy na stronę producenta: flox.com