Polcasting Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

tel. (+48 22) 448 00 60-64 fax (+48 22) 448 00 70

E-mail:
polcasting@polcasting.pl

Aparatura kontrolno - pomiarowa

 • 1. Analizator gazów do kontroli atmosfery piecowej typu MGAS firmy MESA ELECTRONIC

  Więcej

  System analizy gazu Mgas System analizy gazu MGAS służy do kontroli atmosfer reaktywnych i ochronnych w trybie ciągłym (online) lub okresowo. System ten jest w stanie mierzyć zawartość do 5 gazów (CO, CO2, H2, CH4...) w atmosferach jednocześnie.
  Jest on specjalnie zaprojektowany na potrzeby zakładów obróbki cieplnej. W celu obliczenia potencjału węglowego temperatura procesu może być wprowadzona ręcznie lub urządzenie może być podłączone do termopar typu K lub S. Wszystkie zmierzone i obliczone wartości są prezentowane na wyświetlaczu.
  Oprogramowanie automatycznie kalibruje punkt zerowy i zakres pomiarowy dla każdego składnika atmosfery. Urządzenie jest wyposażone w osiem standardowych wyjść analogowych. MGAS jest dostępny jako urządzenie przenośne, do montażu naściennego lub dostosowane do 19-calowego systemu mocowań.

  Pobierz

  2. Przyrząd do pomiaru temperatury punktu rosy DEWCHECKER 3.1 firmy MESA ELECTRONIC

  Więcej

  Dewchecker 3.1 Pomiar punktu rosy jest istotnym elementem kontroli wielu procesów obróbki cieplnej. Za pomocą Dewcheckera jest dokonywany całkowicie automatycznie z dużą dokładnością w szerokim zakresie temperatur.
  Urządzenie przekazuje stabilne, niezawodne wyniki przez długi okres użytkowania.
  Całkowicie bezobsługowe.

  Pobierz

  3. Przyrząd do pomiaru próbek foliowych FPG 1.1 firmy MESA ELECTRONIC

  Więcej

  Waga FPG 1.1 z terminalem T400 Przy pomocy wagi FPG 1.1 do pomiaru próbek foliowych można bezpośrednio ustalić potencjał węglowy w atmosferze pieca poprzez wykonanie testów foliowych. Dodatkowe obliczenia dotyczące różnicy wagi folii nie są konieczne! Wyświetlacz terminala wskazuje każdy krok wyraźnie, więc urządzenie może pracować bezbłędnie. Waga do pomiaru próbek foliowych FPG 1.1 służy do szybkiego i bezproblemowego określenia potencjału węglowego w atmosferze pieca. Wyrafinowana funkcjonalność pozwala na automatyczne i szybkie oznaczenie udziału wagowego węgla w atmosferze piecowej bezpośrednio w % C. Zaawansowana metoda pomiaru zapewnia wysoką dokładność i wiarygodność danych pomiarowych. Wszystkie dane są przechowywane w wewnętrznej pamięci EEPROM i mogą być użyte do dalszej obróbki oraz wizualizacji danych za pomocą oprogramowania komputerowego. Szybkie, bezproblemowe ustalenie potencjału węglowego w atmosferze pieca. Proste, intuicyjne menu w następujących językach: niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, portugalski i czeski Zautomatyzowane i szybkie oznaczenie potencjału węglowego atmosfery piecowe bezpośrednio w % C.

  Pobierz

 • Polcasting oferuje całą gamę regulatorów temperatury, potencjału węglowego oraz komputerowe systemy nadrzędne sterowania hartowniami m.in.:

  Mcon Carbo - regulator temperatury i potencjału węglowego

  Więcej

  Sondy lambda MCON Carbo jest standardowym regulatorem temperatury, potencjału węglowego oraz temperatury oleju.

  Cechy charakterystyczne:
  - Pełna funkcjonalność dzięki współpracy ze wszystkimi typami termopar, termometrów oporowych, sond tlenowych, sond lambda czy analizatorów CO2
  - Bardzo duża dokładność dzięki funkcji korekcji z pomocą wyników testu próbki foliowej i specjalnego algorytmu
  - Możliwość jednoczesnych pomiarów za pomocą 2 czujników – może być stosowany na potrzeby systemów jakości wymagających redundantnych pomiarów
  - 99 programów po 24 segmenty, 16 torów w segmencie. Możliwość kolejnego wykonywania do 5 programów
  - Szeroki zakres zastosowania – także do systemów nieopartych na sterownikach logicznych – posiada wbudowane podstawowe funkcje sterowania organami wykonawczymi. Typy wyjść: grzanie/chłodzenie, gaz/powietrze, sterowanie zaworami i wyjścia analogowe
  - Rejestracja danych i przekazywane do pamięci USB, do dalszej analizy w dedykowanym oprogramowaniu komputerowym
  - Graficzne przedstawianie historii procesów i trendów
  - Możliwość zdefiniowania własnych alarmów kontrolujących granice wartości wyznaczone przez Użytkownika i aktywujące dedykowane wyjścia cyfrowe

  Wstępnie zdefiniowane alarmy wywoływane są przez warunki systemu (granica sadzy, błąd sondy).
  - MCON Carbo oferuje zwiększoną ilość funkcji poprzez 2 liniowe porty RS485 (nadrzędne i podrzędne) i jeden port TCP/IP podrzędny (połączenia w standardzie Modbus). RS485 Modbus może być używany jako sieć wewnętrzna dla rozszerzeń.
  - Wbudowany serwer webowy umożliwia zdalny dostęp do wszystkich nowych urządzeń MESA. W związku z tym użytkownik może przeglądać wszystkie statusy i pomiary podłączonych urządzeń z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia bezprzewodowego.
  - Konta użytkowników z ochroną hasłem poprawiają bezpieczeństwo w środowisku wielu użytkowników poprzez blokowanie poziomu dostępu do parametrów i funkcji, w zależności od uprawnień użytkownika.
  - korzystny stosunek ceny do oferowanej funkcjonalności

  Pobierz

  Mcon Nitro - sterownik piecowy do procesów azotowania

  Więcej

  Sondy lambda MCon Nitro wykorzystuje sygnał sondy wodorowej, oblicza liczbę azotową kN, porównuje ją z wartością zadaną i steruje przepływomierzami masowymi amoniaku.
  Przepływ N2 i CO2 jest sterowany bezpośrednio przez przepływomierze.

  Aktualne dane dotyczące przepływu są dostarczane przez regulatory przepływu masowego, które dają sygnał prądowy 4 ... 20 mA. Dzięki wolnemu wejściu skalującemu, MCon Nitro jest przystosowany do pracy z różnymi przepływomierzami.
  Przepływ NH3 może być sterowany przez dwa przepływomierze masowe – dużego i małego przepływu, przy czym MCon Nitro ustala oddzielne parametry regulacji dla każdego przepływomierza.

  Sterowanie procesem azotowania jest również możliwe bez zastosowania przepływomierzy masowych
  (w tym przypadku prosimy o kontakt).

  Pobierz

 • Sondy lambda Sonda lambda jest czujnikiem do pomiaru zawartości tlenu w atmosferach gazowych.

  Zalety w porównaniu z sondą tlenową:
  - większa niezawodność i długowieczność ze względu na umiejscowienie na zewnątrz przestrzeni urządzenia – sonda tlenowa nie jest narażona na wysoką temperaturę i wibracje
  - duża dokładność pomiarów ze względu na pracę w stałej temperaturze (system grzejny komory pomiarowej z precyzyjnym zasilaczem). Wartością wyjściową jest napięcie, które można przeliczyć w przetworniku danych na zawartość tlenu w atmosferze, wartość potencjału węglowego lub temperaturę punkt rosy
  - niski koszt w porównaniu z sondami tlenowymi
  - kompaktowe rozmiary

  Umocowaną w komorze pomiarowej na zewnątrz pieca sondę omywa strumień gazów o stałej temperaturze. Komora podłączona jest do armatury dostarczającej gaz z pieca (dostępne w rożnych wykonaniach - możliwość doboru armatury do konkretnego pieca). Komorę pomiarowa można tez umieścić w zwykłym odgałęzieniu na rurociągu do pochodni spalającej nadmiar atmosfery.

  Systemy niepracujące w nadciśnieniu są wyposażane w dodatkowa pompkę membranową. Do pomiaru potrzeba 10 - 20 l gazu/godz. Sonda dostarczana jest w komplecie z precyzyjnym zasilaczem ceramicznego elementu grzejnego sondy. Doprowadzenia do sondy musza być całkowicie szczelne, aby zapobiec zafałszowaniu pomiarów.

  Pobierz

 • Sondy tlenowe:

  Zalety:
  - Duża niezawodność i długowieczność
  - Duża dokładność pomiarów
  - Czas reakcji < 1,0 sekundy
  - Kontrolowany przepływ gazu w strefie ogniwa cyrkonowego
  - Zamienna ze wszystkimi sondami tlenowymi lub czujnikami dwutlenku węgla
  Sondy tlenowe

  Pobierz

 • Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy A005

  Więcej

  Sondy tlenowe
  - wysoko precyzyjny 24 bitowy cyfrowy wskaźnik uniwersalny,
  - posiada wejścia na szeroką gamę czujników,
  - 5-cyfrowy wyświetlacz o wymiarach 96x48mm (wysokość 20 mm),
  - może być skonfigurowany poprzez klawiaturę,
  - nie ma potrzeby konfiguracji sprzętowej urządzenia otwierając go,
  - wszystkie wejścia, ustalone alarmy i inne specjalne funkcje dla wejść i wyjść cyfrowych można konfigurować za pomocą klawiatury,
  - dodatkowa opcja: oprogramowanie wspomagające konfigurację,
  - połączenie z komputerem za pomocą wejścia 2,5 mm na przedniej stronie,

  A005 zawiera jedno uniwersalne wejście analogowe, dwa wyjścia cyfrowe (przekaźniki 230V / 5A) oraz jedno wejście cyfrowe.

  Wejście analogowe dla następujących czujników:
  • termopary:
  B, C, E, J, K, L, M, N, R, S, typ T, z czujnikiem temperatury otoczenia
  • opór elektryczny:
  Pt100 i Pt1000, wejścia 2, 3 lub 4 przewodowe, zakres 630 i 5 KTY11-6 i inne czujniki oporowe do 5 
  • Trzy potencjometry w zakresie 630 i 5 
  • Sonda lambda lub sonda tlenowa z O2%, funkcja kalkulacji punktu rosy i wartość lambda
  • Napięcie wejściowe w zakresie: + -30mV, + -125mV, + -2V i -0.5V..10V
  • Zakres prądu: -5mA..25 mA,

  Pobierz

  Jednostka zasilania powietrzem LV1

  Więcej

  Sondy tlenowe
  Zasilacz powietrza LV1 służy do ciągłego zaopatrywania wszystkich sond tlenowych powietrzem referencyjnym.

  Określona objętość filtrowanego powietrza jest wtłaczana do wnętrza rury z tlenku cyrkonu. Wtłaczana objętość powietrza referencyjnego nie powinna być zbyt duża by nie doszło do niepotrzebnego chłodzenia wbudowanej termopary w sondzie. Sondy tlenowe z elektrolitem z tlenku cyrkonu nie wymagają powietrza referencyjnego.

  LV1 posiada również wyjścia powietrza służące do płukania sondy (przestrzeni pomiędzy rurą ochronną a rurą z tlenku cyrkonu). Celem jest usunięcie cząstek sadzy i innych zanieczyszczeń przez wypalanie i wypłukiwania.

  Pobierz

  Zasilacz NTV44 do sondy Lambda

  Więcej

  Sondy tlenowe
  Zasilacz NTV 44 został opracowany, aby korzystać z sond Lambda na wszystkich popularnych systemach sterowania. Zasilacz przekształca sygnał z sondy Lambda do równoważnego sonddzie tlenowej sygnału w mV.
  Przy użyciu terminala T300 użytkownik może wprowadzić parametry K1, K2. Funkcje specjalne jak płukania sondy można również wprowadzić przez terminam T300.
  Polaryzacja napięcia ogrzewania jest odwrócona automatycznie w regularnych odstępach czasu, aby uniknąć skutków utleniania na grzałkach sondy lambda, co skraca żywotność sondy.

  Pobierz

  Zasilacz VE02

  Więcej

  Sondy tlenowe
  Zasilacz służący do pobierania gazu z serokiej gamy urządzeń pomiarowych wyposażonych w sondy Lambda oraz zasilający je stałym napięciem.
  Urządzenie posiada precyzyjny zasilacz NTV 44g do zasilania systemu grzewczego sondy Lambda. Podczas procesu prąd stały o napięciu 12V jest stale kontrolowany, niezależnie od wymaganej mocy elektrycznej.

  Pobierz