Polcasting Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

tel. (+48 22) 448 00 60-64 fax (+48 22) 448 00 70

E-mail:
polcasting@polcasting.pl

 • Specjalistyczne myjki do stosowania w hartowniach, do mycia wstępnego i po hartowaniu w olejach:
  - komorowe – natryskowe
  - natryskowo-zanurzeniowe
  - przelotowe – tunelowe i bębnowe
  - wykonane całkowicie z materiałów nierdzewnych
  - przystosowane do pracy z manipulatorami za- i wyładowczymi.

  myjki przemysłowe
 • Wanny hartownicze
  Olejowe i polimerowe do hartowania martenzytycznengo oraz solne do hartowania bainitycznego z przystankiem izotermicznym.

  Wykonania:
  - do gniazd pieców wgłębnych
  - do agregatów przelotowych
  - wolnostojące do gniazd pieców komorowych i pieców z wysuwnym trzonem

  Wydajne systemy cyrkulacji, w tym do hartowania detali łatwo podlegających deformacjom.

  Systemy chłodzenia cieczy hartowniczej wodne/powietrzne

  Duża dokładność rozkładu temperatury we wszystkich fazach studzenia.

  Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  wanny hartownicze